Office365 - ACE

Przygotowanie spotkania dla osoby z zewnątrz

Film1-kalendarz:

Film2-link na spotkanie:

Film3-przykład:


Film nr 1 - zespoły:

Film nr 2 - teams:

Film nr 3 - kalendarz:

Film nr 4 - zadania:

Film nr 5 - tworzenie zespołu w oparciu o istniejący zespół (wygenerowany przez Vulcan):